Nitelikli İş Gücü İçin Stratejik İş Birliği Projeleri Geliştiriyoruz

Ankara Sanayi Odası 1. OSB Eğitim Faaliyetleri Tanıtım Toplantısı ASO 1. OSB’de bulunan işletme sahiplerinin katılımıyla ASO Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.

Sanayinin duayenlerinin katıldığı toplantıda SİMEP Projesi, Hacettepe ASO 1.OSB Meslek Yüksekokulu Projesi, Çevre Meslek Liseleri İstihdamı Projesi ve ASO Sürekli Eğitim Merkezi iş modeli hakkında detaylı bilgi verildi.

 SİMEP Projesinin Türkiye’de ilk kez ASO 1. OSB tarafından uygulandığını vurgulayan ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş; “ASO Sürekli Eğitim Merkezi ile bir ilki daha hayata geçirdik. Uluslararası piyasada rekabet gücümüzü arttırmanın yolu sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaktan geçiyor. Türkiye ortalama %5 oranında büyürse bölgemizin her yıl ortalama 2.000 civarında nitelikli iş gücüne ihtiyacı var. ASO Sürekli Eğitim Merkezi İş Modeli ile önce kendi sanayicimizin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamayı daha sonra diğer sanayi bölgelerinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. ASO Sürekli Eğitim Merkezi iş modeli Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir iş modelidir. Türkiye’nin en iyi eğitim ortamında yetişecek olan kursiyerler sanayide kullanılan makinelerde birebir uygulamalı laboratuvar eğitimi alacak. Ücretsiz, nitelikli eğitim imkanı sunduğumuz kursiyerlere ayrıca İŞKUR günlük 77 TL harçlık verecek” dedi.

İŞBİRLİĞİ KÜLTÜRÜMÜZÜ GELİŞTİRMELİYİZ

Ayakları yere sağlam basan, aidiyet duygusu güçlü, değişime ve gelişime açık, üretken nesiller yetiştirebilmek için sanayi ile işbirliği kültürümüzü geliştirmemiz gerekiyor diyen ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, “uluslararası piyasada rekabet üstünlüğü elde edebilmek için stratejik işbirliği projeleri geliştirerek nitelikli iş gücü yetiştiriyoruz.

SİMEP Projesi ile amacımız beceri ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirilen öğrencileri sanayiye kazandırmak. Hacettepe ASO 1.OSB Meslek Yüksekokulu Projesi ile amacımız öğrencilerin teorik alanda aldıkları eğitimi üretim ortamında pratiğe dönüştürerek teknik yetkinliklerini arttırmalarını ve iş dünyasına kolay adapte olmalarını sağlamak. Çevre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin İşletmelerde Mesleki Eğitimleri Projesi kapsamında Sincan ve Etimesgut ilçelerinde bulunan 10 tane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenlerini tek tek ziyaret ederek öğrencileri sektör hakkında bilgilendirdik ve bu öğrencilerin sanayiyi yerinde görmelerini sağladık. Bu proje ile amacımız ziyaret ettiğimiz 2000 öğrencinin en az %10’unu üretime kazandırabilmek” dedi.

MAKİNELER YURT DIŞI DESTEKLE ALINDI

ASO Sürekli Eğitim Merkezi Kurucu Temsilcisi Serdar Tütek, ASO Sürekli Eğitim Merkezi iş modeli kapsamında yılda 1200 nitelikli iş gücü yetiştirmeyi hedeflediklerini ve İŞKUR, MYK ve Başkent Üniversitesi ile işbirliği yaptıklarını belirterek; ASO Sürekli Eğitim Merkezinde bulunan makinelerin tamamının UNDP işbirliğinde Alman Kalkınma Bankası kaynaklı destekle alındığının söyledi.

KURSİYERİN BAŞARISI MAAŞINI BELİRLEYECEK

Tütek, “ASO Sürekli Eğitim Merkezinde 19-35 yaş aralığındaki işsiz erkek ve kadın adaylara meslek edindirme eğitimleri; 19-55 yaş aralığında erkek ve kadın adaylara ise meslek geliştirme eğitimleri verilecek. Meslek edindirme eğitimlerinin süresi toplam 24 hafta olup kursiyerlere ilk 12 hafta ASO Sürekli Eğitim Merkezinde teorik ve uygulamalı laboratuvar eğitimi, ikinci 12 hafta işletmelerde mesleki staj eğitimi verilecek. Bu 24 hafta içerisinde işveren kursiyere ücret ödemeyecek. 24 Haftalık eğitim süresince İŞKUR, kursiyerlere günlük 77 TL harçlık verecek. 24 haftalık eğitim sonrasında başarılı olan kursiyerlerin en az %50’sini işletmeler minimum 24 hafta istihdam edecek. İlk 24 haftalık eğitim süresinde kursiyerin aldığı not, ikinci 24 haftalık istihdam süresinde işletmeden alacağı maaşı belirleyecek. Meslek geliştirme eğitimlerimiz ise firmanızda mesleğinde gelişme sağlamasını istediğiniz çalışanlara verilecek. Bu anlamda ASO Sürekli Eğitim Merkezini işletmelerinizin eğitim ortamı olarak görmenizi istiyoruz” dedi.

ASO 1. OSB Eğitim Faaliyetleri Tanıtım Toplantısı ASO Sürekli Eğitim Merkezi derslik, atölye ve laboratuvarların gezilmesiyle son buldu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Scroll to Top