Mobilya Döşemecisi (Giydirmeci) Kurs Programı Kurs Pogramı


Kurs Kodu            : MGP-901

Kurs Süresi         :Toplam 24 hafta (Teorik ve uygulamalı laboratuvar eğitimi 12 hafta, işletmedeki uygulama eğitimi 12 hafta)

Gerekli Ön Koşullar : 16 yaşından gün almış,en az ilköğretim düzeyinde eğitimini tamamlamış ve mesleğin gerektirdiği işleri yapacak sağlık şartlarına sahip olduğunu sağlık raporu ile belgelemek.

Kursun Amacı          :MYK Seviye 3 programına uygun olarak bilgi ve beceri kazandırmak

Kursun İçeriği

A. İş Sağlığı Ve Güvenliği, Tehlike, Risk Ve Acil Durum Kurallarını Uygulama

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Yasal ve İş yerine Ait Kuralları Uygulama
 2. Tehlikeleri ve Riskleri Azaltma
 3. Acil Durum Prosedürlerini Uygulama

B. Çevre Koruma Mevzuatına Uygun Çalışma

 1. Çevre Koruma Standart ve Yöntemlerini Uygulama
 2. Çevresel Risklerin Azaltılmasına Katkıda Bulunma
 3. Doğal Kaynakların Tüketiminde Tasarruflu Hareket Etme

C. Kalite Yönetim Sistemi Gerekliliklerine Uygun Çalışma

 1. İşe Ait Kalite Gerekliliklerini Uygulama
 2. Kalite Sağlamadaki Teknik Prosedürleri Uygulama
 3. Yapılan Çalışmaların Kalitesini Denetim Altında Tutma
 4. Süreçlerde Saptanan Hata ve Arızaları Engelleme Çalışmalarına Katılma

D. Döşeme İle İlgili Çalışma Alanını Düzenleme

 1. Çalışma Alanının Özelliklerini Belirleme
 2. Döşeme İşlemlerinde Kullanılacak Malzeme, Makine ve Aletleri Hazırlama
 3. İş Bitiminde Makine, Alet ve Alan Temizliğini Yapma

E. Kolan Çakma

 1. Kolan Çeşidini Seçme
 2. Lastik/Bez Kolan Çakma

F. Sünger Yerleştirme (Beyazlama)

 1. Mobilya Türüne Göre Sünger Seçme
 2. Profile Göre Kesme
 3. Süngerin Yapıştırılması

G. Lamini Giydirme

 1. Tasarıma Göre Elyafı Kesme
 2. Ürüne Giydirme

H.Yaylı Döşeme Yapma

 1. Zikzak Yaylı Döşeme Yapma
 2. Helezoni Yay Sistemi Üzerine Döşeme Yapma

İ. Kol Montajı Yapma

 1. Giydirilmiş Kolu Monte Etme

J. Giydirme

 1. Kumaşı Ürüne Giydirme

K. Çakım İşlemi

 1. Çakma Çivisinin Seçimi
 2. Çakma İşleminin Uygulanması

L. Sert Döşeme Yapma

 1. Levha Üzerine Döşeme Yapma
 2. Kolan Üzerine Döşeme Yapma

M. Minder Ve Yastık Yapma

 1. Kauçuklu Minder ve Yastık Yapma
 2. Ayak Ve Aksesuar Takma
 3. Astar Kaplama

N. Ayakları Monte Etme

 1. Aksesuarları Monte Etme

O. Mesleki Gelişim Faaliyetlerine Katılma

 1. Meslekle İlgili Hizmet İçi Eğitim, Kurs Ve Benzeri Faaliyetlere Katılma
 2. İş Hayatında İletişim ve Sosyal Uyum
 3. Meslek Ahlakı ve İlkeleri
 4. İşletme İle İlgili Temel Kavramlar
 5. Çalışma Hayatını Düzenleyen Temel Mevzuat Bilgisi
 6. Yabancı Dildeki Mesleki Terimler

Hedef Kitle: Mobilya döşemeciliği (Giydirmeci) alanında nitelikli eleman olmak isteyen bireyler.


Başvuru için tıklayınız