Hidrolik pnömatikçi


Hidrolik ve Pnömatikçi Seviye 4 Kurs Programı

Kurs Kodu                : MGP-501

Kurs Süresi               : Toplam 24 hafta (Teorik ve uygulamalı laboratuvar Eğitim:12 hafta, İşletmedeki uygulama Eğitim:12 hafta)

Gerekli Ön Koşullar : Bu kurs programı, 19 yaşından gün almış ve 35 yaşını geçmemiş, en az ilköğretim düzeyinde eğitimini tamamlamış ve mesleğin gerektirdiği işleri yapacak sağlık şartlarına sahip olduğunu sağlık raporu ile belgelemek.

Kursun Amacı                      : MYK Seviye 4 programına uygun olarak bilgi ve beceri kazandırmak

Kursun İçeriği

İSG, Çevre Koruma Ve Kalite Önlemlerini Uygulama

 1. İş Ortamında İSG Önlemlerini Uygulama
 2. İş Süreçlerinde Çevre Koruma Önlemlerini Uygulama
 3. Kalite Gerekliliklerini Uygulama

Meslek Matematiği

 1. Sayılar ve Meslekî Uygulamalar yapma
 2. Oran Orantı ve Meslekî uygulamalar Yapma
 3. Yüzdeler ve Meslekî Uygulamalar Yapma
 4. Açılar, Üçgenler ve Meslekî Uygulamalar Yapma
 5. Uzunluk Ölçüleri ve Meslekî Uygulamalar Yapma
 6. Alan Ölçüleri ve Meslekî Uygulamalar Yapma

Temel Meslek Bilgisi

 1. Teknik Resim
 2. Ölçme ve Kontrol
 3. Temel Elektrik Bilgisi

El Tesviyeciliği Yapma

 1. El Tesviyeciliği
 2. Markalama
 3. El Testeresi İle Kesme
 4. Delme
 5. Kılavuz Çekme
 6. Pafta Çekme

İş Organizasyonu İle İlgili İşlemleri Yürütme

 1. İş planlaması Uygulama
 2. İş Süreçlerinin Kayıt ve Raporlamasını Yapma
 3. Makine, Donanım ve Malzemeyi Çalışmaya Hazırlama
 4. İş Bitiminde Donanım ve İş Alanı Temizliğini Yapma

Hidrolik Devre Elemanlarını Hazırlama

 1. Hidroliğin Temel Prensiplerini Uygulama
 2. Hidrolik Devre Elemanlarını Hazırlama

Hidrolik Sistemleri Kurma

 1. Hidrolik Devre Montajı Yapma
 2. Hidrolik Sistemi Test Ederek Çalıştırma

Hidrolik Sistemlerin Bakım Ve Onarımını Yapma

 1. Hidrolik Sistemin Kontrollerini Yapma
 2. Filtrelerin Bakım ve Onarımını Yapma
 3. Tesisat İletim Elemanlarının (boru ve hortum) Bakım ve Onarımını Yapma
 4. Hidrolik Valflerin Bakım ve Onarımını Yapma
 5. Tahrik (iş) Elemanlarının Bakım ve Onarımını Yapma
 6. Hidrolik Sistemi İşletmeye Alma

Pnömatik Devre Elemanlarını Hazırlama

 1. Pnömatiğin Temel Prensiplerini Uygulama
 2. Pnömatik Devre Elemanlarını Hazırlama

Pnömatik Sistemleri Kurma

 1. Pnmatik Devre Montajı Yapma
 2. Pnömatik Sistemi Test Ederek Çalıştırma

Pnömatik Sistemlerin Bakım Ve Onarımını Yapma

 1. Pnömatik Sistemin Kontrollerini Yapma
 2. Pnömatik Enerji Kaynağı Elemanlarının Bakım ve Onarımını Yapma
 3. Pnömatik Kumanda Elemanlarının Bakım ve Onarımını Yapma
 4. Tahrik (iş) Elemanlarının Bakım ve Onarımını Yapma
 5. Pnömatik Sistemi İşletmeye Alma

Mesleki Gelişim Faaliyetlerine Katılma

 1. Bireysel Mesleki Gelişimi Konusunda Çalışmalar Yapma
 2. Astlarına ve Diğer Çalışanlara Mesleki Eğitimler Verme
 3. İş Hayatında İletişim ve Sosyal Uyum
 4. Mesleki Ahlakı İlkeleri
 5. İşletme İle İlgili Temel Kavramlar
 6. Çalışma Hayatını Düzenleyen Temel Mevzuat Bilgisi

Hedef Kitle: Bakım onarım alanında nitelikli meslek sahibi olmak isteyen bireyler.

 


Başvuru için tıklayınız


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Scroll to Top