Endüstriyel Otomasyon

Eğitim Süresi: 48 saat
 • Temel elektrik kanunları
 • AC ve DC gerilimler
 • Kontak elemanları (anahtarlar, butonlar)
 • Çıkış elemanları (kontaktörler, röleler, motorlar, lambalar)
 • İş elemanları olarak kullanılan motorlar ve arasındaki farklar, bağlantı şekilleri
 • Devre koruma elemanları
 • Zamanlayıcılar
 • Sınır anahtarları
 • Sigortalar
 • Koruma röleleri (gerilim, akım, faz sıresı, frekans)
 • Termistörler
 • İletkenler ve seçimi (gerilim düşümü ve kesit hesabı)
 • Kumanda devreleri
 • Yukarıda belirtilen konularda ölçü aleti (AVOMETRE) kullanımı
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Scroll to Top