Plastik enjeksiyon üretim elemanı

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Kurs Programı


Kurs Kodu             :MGP-401

Kurs Süresi           :Toplam 24 hafta (Teorik ve uygulamalı laboratuvar eğitimi 12 hafta, işletmedeki uygulama eğitimi 12 hafta)

Gerekli Ön Koşullar : 16 yaşından gün almış, en az ilköğretim düzeyinde eğitimini tamamlamış ve mesleğin gerektirdiği işleri yapacak sağlık şartlarına sahip olduğunu sağlık raporu ile belgelemek.

Kursun Amacı          :MYK Seviye 3 programına uygun olarak bilgi ve beceri kazandırmak

Kursun İçeriği

İş Sağlığı Ve Güvenliği, Yangın Ve Acil Durum Kuralları

 1. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve iş yerine ait kurallar
 2. Risk etmenlerini azaltma
 3. Tehlike durumunda acil durum prosedürleri
 4. Acil çıkış prosedürleri

Çevre Koruma Mevzuatına Uygun Çalışma

 1. Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulama
 2. Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunma
 3. Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etme

Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarına Uygun Çalışma

 1. İşe Ait Kalite Gerekliliklerini Uygulama
 2. Kalite Sağlamadaki Teknik Prosedürler
 3. Yapılan Çalışmaların Kalite Kontrolü
 4. Proseslerde Saptanan Hata ve Arızaların Giderilmesi

Mesleki Bilgi Ve Beceriler

 1. Meslek matematiği
 2. Teknik resim
 3. Ölçme ve kontrol
 4. Temel elektrik bilgisi
 5. Temel enjeksiyon makinesi ve yan ekipmanları
 6. El tesviyeciliği yapma
 7. Mesleki ingilizce terimler

İş Organizasyonu

 1. Çalışma alanının özelliklerini belirleme
 2. İş programı yapma
 3. İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliği

Vinç Kullanma

 1. Vinç güvenlik kontrolleri
 2. Vinci çalıştırma
 3. Malzeme ve yükü istenen yere taşıma

Ham Maddeyi Plastik Mamul Üretimine Hazırlama

 1. Ham madde, boya ve katkı maddelerini üretim alanına taşıma
 2. Ham madde, boya ve katkı maddelerini karıştırma
 3. Ham madde, boya ve katkı maddelerinin oluşturduğu karışımı fırınlama

Makineye Kalıp Bağlama

 1. Kalıbı üretime hazırlama
 2. Kalıba sıcak yolluk sistemini bağlama
 3. Makineyi manuel konuma getirme
 4. Kalıbı makineye yerleştirme
 5. Kalıbı makineye sabitleme
 6. İtici ayarlarını yapma
 7. Maça ayarlarını yapma
 8. Makine güvenlik kontrollerini yapma
 9. Soğutma sularını bağlama

Makineyi Üretime Hazırlama

 1. Makine rezistans ısılarını açma
 2. Mengene hassas ayarlarını yapma
 3. Ham madde, boya ve katkı maddelerini makineye manuel yükleme
 4. Ham madde, boya ve katkı maddelerini makineye otomatik yükleme
 5. Yan ekipmanları üretime hazırlama

Makinede Seri Üretim Yapma

 1. Ürüne ait makine değerlerini seçme
 2. Makineyi devreye alma
 3. Yan ekipmanları devreye alma
 4. Ürünün periyodik ara kontrollerini yapma
 5. Yarı otomatik üretim yapma

Ürün Ambalajlaması Yapma

 1. Fireli ürünleri ayırma
 2. Ürün paketlemesi yapma
 3. Koli, kasa ve palet tanımlaması yapma
 4. Ürünü bekleme alanına sevk etme

Makineyi Devreden Çıkarma

 1. Ham madde beslemesini kapatma
 2. Makineyi tam otomatik konumdan manuel konuma getirme
 3. Kalıbı sökme
 4. Sıcak yolluk sistemini sökme

Makinenin Koruyucu Bakım Ve Kontrol İşlemlerini Yürütme

 1. Makineyi kapatma
 2. Enjeksiyon makinesi genel kontrolleri
 3. Makinenin ve üretim alanının temizliği
 4. Makinenin hareketli aksamlarını yağlama

Mesleki Gelişim Faaliyetlerine Katılma

 1. Bireysel mesleki gelişim konusunda çalışmalar yapma
 2. İş hayatında iletişim ve sosyal uyum
 3. Meslek ahlâkı ilkeleri
 4. İşletme ile ilgili temel kavramlar
 5. Çalışma hayatını düzenleyen temel mevzuat bilgisi

Hedef Kitle: Plastik enjeksiyon alanında nitelikli eleman olmak isteyen bireyler.


Başvuru için tıklayınız


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Scroll to Top