İşletme Bakımcısı

Eğitim Süresi: 48 saat
 • Temel Elektrik Bilgileri,
 • Yüksek Gerilim ve Trafo Köşkleri
 • Elektrik Ana Dağıtım Panoları,
 • Aktif Reaktif Sayaçlar,
 • Kompanzasyon Ve Harmonik Filtre Panoları,
 • 1 ve 3 Fazlı Devrede Gerilim Düşümü Ve Kesit Hesaplama
 • Kumanda Devreleri, Kumanda Devre Elemanları
 • Sensörler  Sembolleri, Özellikleri Ve Çalışma Prensipleri,
 • Limit Anahtarları, Konum Algılama,
 • 1 ve 3 Fazlı Asenkron Motor Kontrol Devreleri Ve Uygulamaları,
 • Güç Elektroniği Ve Yarı İletken Uygulamaları
 • Hız Kontrol Devrelerinin Şemaları Ve Bağlantıları,
 • PLC Elektrik Devre Bağlantıları
 • Devre Analizi Ve Arıza Bulma Teknikleri
 • Topraklama Ve Ölçme Yöntemleri
 • Yukarıda belirtilen konularda ölçü aleti (AVO METRE-OSİLOSKOP) kullanma
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Scroll to Top