Elektrik Ark Kaynağı

Eğitim Süresi: 30 saat
  • Kaynak teknolojisinin gelişimi ve kaynak yöntemlerine genel bakış
  • Örtülü elektrot kaynak yönteminin avantajları, dezavantajları ve uygulama alanları
  • Elektrotların sınıflandırılması
  • Malzeme bilgisi
  • Örtülü elektrot çeşitleri, standartları ve elektrot seçiminde dikkat edilecek hususlar
  • Örtülü elektrot kaynak makineleri ve makine seçiminde dikkat edilecek hususlar
  • Demir dışı metallerin kaynağı
  • Kaynak ağzı hazırlığı
  • Kaynak hataları, hataların sebepleri ve giderilmesi
  • Kaynak uygulaması
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Scroll to Top