Çelik kaynakçısı (TIG kaynağı)

Çelik Kaynakçısı (TIG) Kurs Programı


Kurs Kodu         :MGP-702

Kurs Süresi        :Toplam 24 hafta (Teorik ve uygulamalı laboratuvar Eğitim:12 hafta, İşletmedeki uygulama Eğitim:12 hafta)

Gerekli Ön Koşullar : 16 yaşından gün almış ve 35 yaşını geçmemiş, en az ilköğretim düzeyinde eğitimini tamamlamış ve mesleğin gerektirdiği işleri yapacak sağlık şartlarına sahip olduğunu sağlık raporu ile belgelemek.

Kursun Amacı          :MYK Seviye 3 programına uygun olarak bilgi ve beceri kazandırmak

Kursun İçeriği

  İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Önlemleri

İş Ortamında İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

İş Süreçlerinde Çevre Koruma Önlemleri

Kalite Gereklilikleri

Mesleki Bilgi Ve Beceriler

Meslek Matematiği

Teknik Resim

Ölçme ve Kontrol

Temel Elektrik Bilgisi

El Tesviyeciliği Yapma

Mesleki İngilizce Terimler

İş Organizasyonu

İş Planlaması Uygulama

İş Süreçlerinin Kayıt ve Raporlamasını Yapma

Makine, Donanım ve Malzemeyi Çalışmaya Hazırlanma

İş Bitiminde Donanım ve İş Alanı Temizliğini Yapma

TIG Kaynak  Donanım Ve Araçlarının Kullanımı

TIG Kaynak  Donanımının Çalışabilirlik Durumunu Denetleme

TIG Kaynak  Donanımının Bakım Aşamalarını Uygulama

TIG Kaynak  Donanımının Bozulma ve Yıpranmaları ile İlgili Bilgileri Aktarma

TIG Kaynak Makinelerini Tanıma

TIG Kaynağında Kullanılan Temel Elemanları Tanıma

TIG Kaynağında Kullanılan Yardımcı Araç ve Gereçleri Tanıma

TIG Kaynak İşlemi  Öncesi Hazırlık İşlemleri

TIG Kaynak  Programını Yapma

TIG Kaynağında  Kullanılan Temel  Elemanları Hazırlama

TIG Kaynağında  Kullanılan  Yardımcı Elemanları ve Malzemeleri Hazırlama

Ölçme ve Kontrol Aletlerini Belirleme

Kaynak Ağzı Açma Yöntemlerini Uygulama

TIG Kaynağını Yapma

TIG Kaynak Akımını Tanıma

TIG Kaynağını Telsiz Yapma

TIG Kaynağı  İçin Uygun Tel Seçimi Yapma

TIG Kaynak İçin Koruyucu Gaz Seçimi Yapma

TIG Kaynağı İçin kaynak Hızı Seçimi Yapma

TIG Kaynak Arkı Oluşturma

TIG  Kaynağı Yapma

Çeşitli Kaynak Pozisyonlarında  TIG Kaynak İşlemi Yapma

TIG Kaynağında Kaynak ile Kesme İşlemi Yapma

Kaynak İşlemi Sonrası Yüzey Temizlemek için Taşlama Yapma

TIG Kaynak Teknikleri Ve Kaynak Kalite Gereklerini Gerçekleştirme

TIG Kaynak Tekniklerini Tanıma

TIG Kaynak Bileşenlerinin Hazırlığını Yapma

TIG Kaynak Dikişinin Düzgünlüğüne Etki Eden Faktörleri Sıralama

TIG Kaynak Kalite Gerekliliklerini Tanıma

TIG Kaynak Kalite Kontrol  Metodlarını Tanıma

TIG Kaynak Hatalarını Tanım

İş Parçalarının Kontrol Ve Sevk İşlemlerini Gerçekleştirme

İş Parçasının Kontrol ve Temizliğini Yapma

Sevk ve Raporlama Yapma

İ. Mesleki Gelişim Faaliyetlerine Katılma

Bireysel Mesleki Gelişim Konusunda Çalışmalar Yapma

İş Hayatında İletişim ve Sosyal Uyum

Meslek Ahlâkı İlkeleri

İşletme ile İlgili Temel Kavramlar

Çalışma Hayatını Düzenleyen Temel Mevzuat Bilgisi

Hedef Kitle: TIG kaynağı alanında nitelikli eleman olmak isteyen bireyler.

Başvuru için tıklayınız


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Scroll to Top