Mekanik Bakımcı

Mekanik Bakımcı


Kurs Kodu: MGP-303

Kurs Süresi: Toplam 24 hafta (Teorik ve uygulamalı laboratuvar eğitimi 12 hafta, İşletmedeki uygulama eğitimi 12 hafta)

Programın Kayıt Kabul Şartları: Bu kurs programı 16 yaşından gün almış, en az ilköğretim mezunu olmak ve mesleğin gerektirdiği işleri yapacak sağlık şartlarına sahip olduğunu sağlık raporu ile belgelemek.

Kursun Amacı: MYK Seviye 3 programına uygun olarak bilgi ve beceri kazandırmak

Kursun İçeriği

İş Sağlığı Ve Güvenliği, Yangın Ve Acil Durum Kurallarını Uygulama

 1. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve iş yerine ait kuralları uygulama
 2. Risk etmenlerini azaltma
 3. Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulama
 4. Acil çıkış prosedürlerini uygulama

Çevre Koruma Mevzuatına Uygun Çalışma

 1. Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulama
 2. Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunma
 3. İşletme kaynaklarının tüketiminde tasarruflu hareket etme

Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarına Uygun Çalışma

 1. İşe ait kalite gerekliliklerini uygulama
 2. Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulama
 3. Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutma
 4. Süreçlerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalışmalarına katılma

Mesleki Bilgi Ve Beceriler

 1. Meslek matematiği
 2. Teknik resim
 3. Ölçme ve kontrol
 4. Malzeme bilgisi
 5. Yağ çeşitleri ve yağlama yöntemleri
 6. Kesme teknikleri
 7. Temel makine elemanları
 8. Temel elektrik bilgisi
 9. El tesviyeciliği
 10. Temel hidrolik pnömatik
 11. Mesleki İngilizce terimler

Çalışılan Yeri Düzenleme

 1. Çalışma alanının özelliklerini belirleme
 2. Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlama
 3. İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapma

Çalışma Alet Ve Donanımlarının Koruyucu Ve Talimatlı Bakımlarını Sağlama

 1. Çalışma donanımlarının çalışabilirlik durumlarını denetleme
 2. Çalışma donanımlarının bakım aşamalarını uygulama
 3. Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri aktarma

Bakım Ve Onarım İşlemlerinden Önce Hazırlıkları Tamamlama

 1. İş organizasyonunun ve dokümantasyon hazırlığını yapma
 2. Makinelerin teknik özeliklerini inceleme
 3. Kullanılacak alet, araç, gereç ve donanımları hazırlama
 4. Makinelerin fiili çalışmasını sistematik olarak kontrolüne katılma
 5. Makinelerdeki normal olmayan durumları fark etmek amacıyla gözlem yapma
 6. İşlemlere başlamadan önce güvenlik önlemlerini alma

Makineler İle İlgili Bakım Faaliyetlerini Gerçekleştirme

 1. Makinelerin temel nitelikteki parça değişimlerini gerçekleştirme
 2. Koruyucu bakım faaliyetlerini gerçekleştirme
 3. Makinenin temel ayarlarını yapma

Makineler İle İlgili Temel Onarım Faaliyetlerini Gerçekleştirme

 1. Arızayı tespit çalışmalarına katılma
 2. Temel arızaları giderme

Son Kontrol Ve Bilgilendirme İşlemlerini Gerçekleştirme

 1. Son kontrol işlemlerini gerekli danışmalarda bulunarak gerçekleştirme
 2. Bakımı veya onarımı tamamlanan makineler hakkında bilgi verme ve formları doldurma

Mesleki Gelişim Faaliyetleri

 1. Mesleki gelişim konusunda çalışmalar
 2. İş hayatında iletişim ve sosyal uyum
 3. Meslek ahlakı ve ilkeleri
 4. İşletme ile ilgili temel kavramlar
 5. Çalışma hayatını düzenleyen temel mevzuat bilgisi

Hedef Kitle: Mekanik bakım alanında nitelikli eleman olmak isteyen bireyler.


Başvuru için tıklayınız


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Scroll to Top