Çelik kaynakçısı (MIG-MAG)


MGP-703 Çelik Kaynakçısı (MIG-MAG) Kurs Programı


Kurs Kodu          :MGP-703

Kurs Süresi        :Toplam 24 hafta (Teorik ve uygulamalı laboratuvar Eğitim:12 hafta, İşletmedeki uygulama Eğitim:12 hafta)

Gerekli Ön Koşullar : 16 yaşından gün almış ve 35 yaşını geçmemiş, en az ilköğretim düzeyinde eğitimini tamamlamış ve mesleğin gerektirdiği işleri yapacak sağlık şartlarına sahip olduğunu sağlık raporu ile belgelemek.

Kursun Amacı          :MYK Seviye 3 programına uygun olarak bilgi ve beceri kazandırmak

Kursun İçeriği

İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Önlemleri

 1. İş Ortamında İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 2. İş Süreçlerinde Çevre Koruma Önlemleri
 3. Kalite Gereklilikleri

Mesleki Bilgi Ve Beceriler

 1. Meslek Matematiği
 2. Teknik Resim
 3. Ölçme ve Kontrol
 4. Temel Elektrik Bilgisi
 5. El Tesviyeciliği Yapma
 6. Mesleki İngilizce Terimler

İş Organizasyonu

 1. İş Planlaması Uygulama
 2. İş Süreçlerinin Kayıt ve Raporlamasını Yapma
 3. Makine, Donanım ve Malzemeyi Çalışmaya Hazırlanma
 4. İş Bitiminde Donanım ve İş Alanı Temizliğini Yapma

MIG Kaynak Donanım Ve Araçlarının Kullanımı

 1. MIG Kaynak Donanımının Çalışabilirlik Durumunu Denetleme
 2. MIG Kaynak Donanımının Bakım Aşamalarını Uygulama
 3. MIG Kaynak Donanımının Bozulma ve Yıpranmaları ile İlgili Bilgileri Aktarma
 4. MIG Kaynak Makinelerini Tanıma
 5. MIG Kaynağında Kullanılan Temel Elemanları Tanıma
 6. MIG Kaynağında Kullanılan Yardımcı Araç ve Gereçleri Tanıma

MIG Kaynak İşlemi Öncesi Hazırlık İşlemleri

 1. MIG Kaynak Programını Yapma
 2. MIG Kaynağında Kullanılan Temel  Elemanları Hazırlama
 3. MIG Kaynağında Kullanılan  Yardımcı Elemanları ve Malzemeleri Hazırlama
 4. Ölçme ve Kontrol Aletlerini Belirleme
 5. Kaynak Ağzı Açma Yöntemlerini Uygulama

MIG Kaynağını Yapma

 1. MIG Kaynak Akımını Tanıma
 2. MIG Kaynağı İçin Uygun Tel Seçimi Yapma
 3. MIG Kaynak İçin Koruyucu Gaz Seçimi Yapma
 4. MIG Kaynağı İçin kaynak Hızı Seçimi Yapma
 5. MIG Kaynak Arkı Oluşturma
 6. MIG Kaynağı Yapma
 7. Çeşitli Kaynak Pozisyonlarında MIG Kaynak İşlemi Yapma
 8. Kaynak İşlemi Sonrası Yüzey Temizlemek İçin Taşlama Yapma

MIG Kaynak Teknikleri Ve Kaynak Kalite Gereklerini Gerçekleştirme

 1. MIG Kaynak Tekniklerini Tanıma
 2. MIG Kaynak Bileşenlerinin Hazırlığını Yapma
 3. MIG Kaynak Dikişinin Düzgünlüğüne Etki Eden Faktörleri Sıralama
 4. MIG Kaynak Kalite Gerekliliklerini Tanıma
 5. MIG Kaynak Kalite Kontrol Metodlarını Tanıma
 6. MIG Kaynak Hatalarını Tanıma

İş Parçalarının Kontrol Ve Sevk İşlemlerini Gerçekleştirme

 1. İş Parçasının Kontrol ve Temizliğini Yapma
 2. Sevk ve Raporlama Yapma

Mesleki Gelişim Faaliyetlerine Katılma

 1. Bireysel Mesleki Gelişim Konusunda Çalışmalar Yapma
 2. İş Hayatında İletişim ve Sosyal Uyum
 3. Meslek Ahlâkı İlkeleri
 4. İşletme ile İlgili Temel Kavramlar
 5. Çalışma Hayatını Düzenleyen Temel Mevzuat Bilgisi

Hedef Kitle: MIG-MAG kaynağı alanında nitelikli eleman olmak isteyen bireyler.


Başvuru için tıklayınız


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Scroll to Top