Elektrik Ark Kaynakçısı

Çelik Kaynakçısı (Elektrotla Ark kaynağı) Kurs Programı


Kurs Kodu             :MGP-701

Kurs Süresi            :Toplam 24 hafta (Teorik ve uygulamalı laboratuvar eğitimi 12 hafta, İşletmedeki uygulama eğitimi 12 hafta)

Gerekli Ön Koşullar : 16 yaşından gün almış ve 35 yaşını geçmemiş, en az ilköğretim düzeyinde eğitimini tamamlamış ve mesleğin gerektirdiği işleri yapacak sağlık şartlarına sahip olduğunu sağlık raporu ile belgelemek.

Kursun Amacı     :MYK Seviye 3 programına uygun olarak bilgi ve beceri kazandırmak

Kursun İçeriği

İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Önlemleri

 • İş ortamında iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
 • İş süreçlerinde çevre koruma önlemleri
 • Kalite gereklilikleri

Mesleki Bilgi Ve Beceriler

 • Meslek matematiği
 • Teknik resim
 • Ölçme ve kontrol
 • Temel elektrik bilgisi
 • El tesviyeciliği yapma
 • Mesleki ingilizce terimler

İş Organizasyonu

 • İş planlaması uygulama
 • İş süreçlerinin kayıt ve raporlamasını yapma
 • Makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlanma
 • İş Bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini Yapma

Elektrik Ark Kaynak  Donanım Ve Araçlarının Kullanımı

 • Elektrik ark kaynak donanımının çalışabilirlik durumunu denetleme
 • Elektrik ark kaynak donanımının bakım aşamalarını uygulama
 • Elektrik ark kaynak donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri aktarma
 • Elektrik ark kaynak makinelerini tanıma
 • Elektrik ark kaynağında kullanılan temel elemanları tanıma
 • Elektrik ark kaynağında kullanılan yardımcı araç ve gereçleri tanıma

Elektrik Ark Kaynak İşlemi  Öncesi Hazırlıkları  Yapma

 • Elektrik ark kaynak programını yapma
 • Elektrik ark kaynağında kullanılan temel  elemanları hazırlama
 • Elektrik ark kaynağında kullanılan yardımcı elemanları ve malzemeleri hazırlama
 • Ölçme ve kontrol aletlerini belirleme
 • Kaynak ağzı açma yöntemlerini uygulama

Elektrotla Ark Kaynağını Yapma              

 • Elektrik ark kaynak akımını tanıma
 • Elektrik ark kaynağı için uygun elektrot seçimi yapma
 • Elektrik ark kaynağı amper ayarı yapma
 • Elektrik ark kaynak arkı oluşturma
 • Elektrik ark kaynağını yapma
 • Çeşitli kaynak pozisyonlarında elektrik ark kaynak işlemi yapma
 • Elektrik ark kaynağında kaynak ile kesme işlemi yapma
 • Elektrik ark kaynak işlemi sonrası yüzey temizlemek için taşlama yapma

Elektrik Ark Kaynak Teknikleri Ve Kaynak Kalite Gereklerini Gerçekleştirme

 • Elektrik ark kaynak tekniklerini tanıma
 • Elektrik ark kaynak bileşenlerinin hazırlığını yapma
 • Elektrik ark kaynak dikişinin düzgünlüğüne etki eden faktörleri sıralama
 • Elektrik ark kaynak kalite gerekliliklerini tanıma
 • Elektrik ark kaynak kalite kontrol metotlarını tanıma
 • Elektrik ark kaynak hatalarını tanıma

İş Parçalarının Kontrol Ve Sevk İşlemlerini Gerçekleştirme

 • İş parçasının kontrol ve temizliğini yapma
 • Sevk ve raporlama yapma

Mesleki Gelişim Faaliyetlerine Katılma

 • Bireysel mesleki gelişim konusunda çalışmalar yapma
 • İş hayatında iletişim ve sosyal uyum
 • Meslek ahlakı ilkeleri
 • İşletme ile ilgili temel kavramlar
 • Çalışma hayatını düzenleyen temel mevzuat bilgisi

Hedef Kitle: Elektrik ark  kaynağı alanında nitelikli eleman olmak isteyen bireyler.


Başvuru için tıklayınız


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Scroll to Top