Elektrik pano montajcısı

Elektrik Pano Montajcısı Kurs Programı


Kurs Kodu             :MGP-601

Kurs Süresi           :Toplam 24 hafta (Teorik ve uygulamalı laboratuvar eğitimi 12 hafta, İşletmedeki uygulama eğitimi 12 hafta)

Gerekli Ön Koşullar : 16 yaşından gün almış, en az ilköğretim düzeyinde eğitimini tamamlamış ve mesleğin gerektirdiği işleri yapacak sağlık şartlarına sahip olduğunu sağlık raporu ile belgelemek.

Kursun Amacı          :MYK Seviye 3 programına uygun olarak bilgi ve beceri kazandırmak

Kursun İçeriği

İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Önlemleri

 1. İş ortamında iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
 2. İş süreçlerinde çevre koruma önlemleri
 3. Kalite gereklilikleri

Mesleki Bilgi Ve Beceriler

 1. Meslek matematiği
 2. Teknik resim
 3. Ölçme ve kontrol
 4. Temel elektrik bilgisi
 5. Hidrolik pnömatik bilgisi
 6. El tesviyeciliği yapma
 7. Mesleki ingilizce terimler

İş Organizasyonu

 1. İş planlaması uygulama
 2. İş süreçlerinin kayıt ve raporlamasını yapma
 3. Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlanma
 4. İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliği

Pano montajı hazırlık işlemleri                 

 1. Malzeme temini
 2. Güç ve kumanda devresi malzemelerinin mekanik işlevlerini kontrol etme
 3. Ölçme ve kontrol aletlerini kontrol etme

Pano karkası ve pano malzemeleri montajı yapma

 1. Pano karkasının montajı
 2. Güç, kumanda ve ölçme devresi malzemelerinin montajı
 3. Bara ve izolatörlerin montajı

Kablo kanalı, ray ve klemens montajı

 1. Kablo kanalı montajı
 2. Ray montajı
 3. Klemens montajı

Kablo montajı

 1. Kabloları hazırlama
 2. Kablo bağlantılarını yapma
 3. Kabloları yerleştirme

Panoyu sevke hazırlama

 1. Pano temizliği
 2. Panonun son kapama ve kontrolü
 3. Panoyu ambalajlama

Mesleki Gelişim Faaliyetlerine Katılma

 1. Bireysel mesleki gelişim konusunda çalışmalar yapma
 2. İş hayatında iletişim ve sosyal uyum
 3. Meslek ahlâkı ilkeleri
 4. İşletme ile ilgili temel kavramlar
 5. Çalışma hayatını düzenleyen temel mevzuat bilgisi

Hedef Kitle: Elektrik pano alanında nitelikli eleman olmak isteyen bireyler.


Başvuru için tıklayınız


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Scroll to Top