Dış Ticaret Uzmanlığı

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİM PROGRAMI


DIŞ TİCARETTE YÖNETİM STRATEJİLERİ VE İŞ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ

Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar,Planlama Stratejileri, İş Planı Geliştirme,Yönetim Sistemi Kurma Teknikleri, Sahip Olunması Gereken Nitelikler,Yol Haritası,İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri,Sözleşme Yapma Yöntemleri, Girişimcilik ve Kendi İşini Kurma Yöntemleri

 ULUSLARARASI PAZARLAMA VE  MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ

İhracatta Pazar Araştırma Yöntemleri,Hedef Pazarlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler,Uluslararası Pazarlamada Marka Stratejileri,e- Müşteri Bulmanın Yolları,Müşteri Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken hususlar,Müşteri Bulmada Fuarların Önemi ve Fuarlarda Başarılı Olma Yöntemleri,Pazar Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken hususlar,e- Ticaret

İHRACAT UYGULAMALARI VE PROSEDÜRLERİ

İhracat İş Akışı,İhracat Çeşitleri,İhracatta Kullanılan Belgeler,İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler

İhracatta Gümrük Uygulamaları,İhracata İlişkin Kurumlar ve Fonksiyonları,İhracat Hesabının Kapatılması

İhracatta Karşılaşılabilecek problemler ve Çözümleri,Örnek vaka ve Uygulamalar 

İTHALAT UYGULAMALARI VE PROSEDÜRLERİ

İthalat İş Akışı,İthalat Çeşitleri,İthalatta Kullanılan Belgeler,İthalatta Maliyet Hesaplama Yöntemleri,Uzak doğudan İthalatlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,İthalatta Vergi Hesaplamaları,İthalatta Gümrük Uygulamaları

İthalat Hesabının Kapatılması,Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numarasının Önemi,İthalatta Karşılaşılabilecek problemler ve Çözüm Yolları Örnek Vaka ve Uygulamalar

 GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI

Eşyanın Geçici Depolanması,Gümrük Antrepo Rejimi,Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi,Transit Rejimi,Dahilde İşleme Rejimi,Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi,Hariçte İşleme Rejimi,Posta İşlemleri,Sınır Ticareti,Temsil Hakkı

Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei, Eşyanın Tercihli Olan Menşei, Eşyanın Gümrük Kıymeti,,Eşyanın Gümrüğe Sunulması,Özet Beyan,,Gümrükçe Onaylanmış İşlem,,Geçici Depolama,,Serbest Dolaşıma Giriş,Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona ermesi, Vergi Kaybına Ait Cezalar

 DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ

Teslim Şekillerine Genel Bakış,Teslim Şeklini Belirlemede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,Teslim Şekillerinde Teorik ve Pratik Uygulamalar,Teslim Şekillerinde Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınabilecek Önlemler,Teslim Şekilleri ,Ticari İşletmede Teslim (EXW),Taşıyıcıya Teslim (FCA),Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS)

Gemi Bordrosunda Teslim (FOB),Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR),Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF),Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT),Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP),Terminalde Teslim (DAT),Belirlenen Yerde Teslim (DAP),Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER

Faturalar,Sevk (Taşıma Belgeleri),Paketleme Belgeleri,Serbest Dolaşım Belgeleri,Finansal Belgeler,Ürüne İlişkin Belgeler,Diğer Belgeler,Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar,Belgelerde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları

 DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ

Peşin Ödeme,Alıcı Firma Prefinansmanı, Mal Mukabili Ödeme,Vesaik Mukabili Ödeme,Kabul Kredili Ödeme,Akreditifli Ödeme,Akreditifte Taraflar,Akreditif Çeşitleri,Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği Teyitli / Teyitsiz Akreditiflerin Anlamı,Akreditifte Karşılaşılan Riskler, Rezerv Koşulları,Akreditifin Ödeme Şekilleri (Sight, Deferred, Acceptance),Akreditifli İşlemlerde Rezervin Anlamı Ve Önemi,Transferable, Back To Back Akreditifler,Stand By Akreditifler,Swift Mesajları,Uluslar Arası Swift Mesajlarının Özellikleri,Swift Mesajı Okuma Teknikleri,Akreditif Mektupları ( MT 700),Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması,Akreditif Metninin Açıklanması,Akreditif Belgelerinin Analizi,Akreditifte Rezerv,Akreditifte Rezerv Koşulları,Akreditif Metni Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar,Rezerv Uygulama Örnekleri,Genel Olarak Akreditife İlişkin Riskler,UCP 600 Sayılı Broşürün Maddelerinin Açıklanması,Uygulamalar,Garanti Mektupları,Kontra Garantiler,Teminat Mektupları,Ödeme Şekillerinde Eximbank Uygulamaları,Ödeme Yöntemlerinde Karşılaşılabilecek Riskler Ve Çözüm Yolları,Ödeme Şekillerinde Dikkat Edilmesi Gereken hususlar

 İHRACAT TEŞVİKLERİ (DEVLET DESTEKLERİ)

KOSGEB Destekleri, İGEME Destekleri, DTM Destekleri,TÜBİTAK Destekleri, TTGV Destekleri, Eximbank Destekleri

Diğer Destekler,Sağlanan Desteklerden Faydalanma Yolları,Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 SERBEST BÖLGELER

Türkiye’de Ve Dünyada Serbest Bölgeler, Serbest Bölgelerin Teşvik Ve Avantajları,İhracatçılara Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar,İthalatçılara,Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar,Serbest Bölgelerde Transit Ticaret,Serbest Bölgelerde İhracat İş Akışı,Serbest Bölgelerde İthalat İş Akışı,Serbest Bölge İşlemleri Ve Örnek Uygulamaları,Mevzuat Açısından Serbest Bölgelerin Son Durumları

DIŞ TİCARETTE TAŞIMA VE SİGORTA İŞLEMLERİ

Tedarik Zinciri ve Lojistik,Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Nakliyesi,Taşıma Şekilleri,Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler,Navlun Sözleşmeleri ve Türleri,Navlun Teklif Türleri,Nakliye İşlemleri İş Akışı,Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları,En Uygun Nakliyenin Bulunması,Dış Ticaret Sigortası

 DIŞ TİCARET MUHASEBE İŞLEMLERİ

İhracat Muhasebesi,İthalat Muhasebesi,İhracatta KDV İadesi,Örnek Uygulamalar

 DIŞ TİCARETTE KALİTE, ÇEVRE, GÜVENLİK

Dış Ticarette Kalitenin Önemi,Kalite Standart Çeşitleri,Çevre Etiketi,CE İşareti

DIŞ TİCARETTE YAZIŞMA TEKNİKLERİ

İhracat Yazışma Teknikleri,İthalat Yazışma Teknikleri,Yazışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar,Uluslararası Ticari Yazışma Kültürü

UYGULAMA ÇALIŞMALARI

İhracat Uygulama Çalışmaları

İthalat Uygulama Çalışmaları


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Scroll to Top