Eğitim Süresi: 48 saat
  • MIG/MAG kaynak yönteminin avantajları
  • MIG/MAG kaynak donanımının tanıtımı
  • Kaynak makineleri
  • Yöntemin uygulama alanları ve uygulandığı malzemeler
  • Malzeme bilgisi
  • Yöntemde kullanılan kaynak telleri ve özellikleri
  • Koruyucu gaz seçiminde dikkat edilecek hususlar
  • Kaynak parametrelerinin seçimi ve kaynağa etkileri
  • Kaynak sarf malzemeleri