Eğitim Süresi: 48 saat
  • TIG kaynak yönteminin tanıtımı ve avantajları
  • TIG kaynağının uygulandığı alanlar ve malzemeler
  • Karbonlu çeliklerin kaynağı
  • Paslanmaz çeliklerin kaynağı
  • Bakır ve alaşımlarının kaynağı
  • Alüminyum ve alaşımlarının kaynağı
  • Kaynak hataları ve hataların önlenmesi
  • İş güvenliği ve emniyet tedbirleri
  • Kaynak sarf malzemeleri