Eğitim Süresi: 16 saat

Eğitimin İçeriği:

  • AS 9100:2016 REV-D Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitim
  • Dokümante Bilgi Eğitimi
  • ISO 31000 Risk ve Fırsat Yönetimi Eğitimi
  • ISO 19011:2018 İç Denetim Eğitimi