Geometrik Ölçü ve Toleranslandırma Eğitimi

Eğitimin Süresi: 32 saat

Eğitimin İçeriği:

 • Toleranslar
  • Toleransın Tanımı ve Önemi
  • Toleransın Sınıflandırılması
  • Toleransı gerektiren Sebepler
  • Toleransın Genel Kavramları
  • Tolerans Çizelgelerini Okuma
 • Ölçülendirme ve Yüzey İşlemler
  • Ölçü ve Ölçülendirme Teknikleri
  • Yüzey İşleme İşaretleri ve Kullanılma Amaçları
 • Şekil ve Konum Toleransları
  • Cisimdeki Geometrik Elemanlar
  • Tanımlar
  • Tolerans Bölgeleri
  • Tolerans Çeşitleri ve Semboller
  • Teorik Tamlıkta Ölçüler
  • Tolerans Bölgelerinin Gösterilmesi
  • Boyut Konum Toleransının Karşılaştırılması
  • Şekil Konum Toleransının Karşılaştırılması
  • Silindirik Parçalarda Doğrusallık
  • Düzlem Yüzeylerde Doğrusallık
  • Dairesellik Toleransı
  • Silindirik, Konik ve Küre Yüzeylerde Dairesellik
  • Daireselliğin Ölçülmesi
  • Silindirik Toleransı, Silindiriklik Durumu, Silindirikliğin Ölçülmesi
  • Herhangi Bir Çizginin Şekil Toleransı
  • Bir Çizginin Şekil Toleransının Kontrolü
  • Herhangi Bir Yüzeyin Şekil Toleransı ve Ölçülmesi
  • Paralellik Toleransı ve Kontrolü
  • Diklik Toleransı ve Kontrolü
  • Eğiklik(Açısallık) Toleransı ve Kontrolü
  • Konum Toleransı
  • Doğrunun, Düz Bir Yüzeyin Konum Toleransı
  • Eş Merkezlilik ve Eksenlilik Toleransı
  • Simetrililik Toleransı ve Kontrolü
  • Yalpalama Toleransı
  • Silindirde Toplam Yalpalama
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Scroll to Top